Sala1

  • W zakresie projektowania i realizacji systemów audiowizualnych naszymi Klientami są uczelnie, instytucje finansowe, banki, firmy i korporacje posiadające lub eksploatujące obiekty konferencyjne, szkoleniowe, biurowe, rozrywkowe i hotelowe.
  • W zakresie technologii broadcastingowych pracujemy dla nadawców i producentów telewizyjnych.